YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

14.01.2021

Karar Numarası

1

Kararın Özü

Fırın ihalesi

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Özlem YAĞMUR      Salih TASLIOĞLU      Oguzhan KARAKAŞ      Mustafa DURAK

 

 

 

 

        Mülkiyeti Belediyemiz ait olan fırın 2886 Sayılı İhale Kanununun 47
maddesi gereğince ihaleye çıkarılmış olup ihale saatinde ihaleye katılan
olmadığından bir sonraki ihalenin 21.01.2021 tarih ve saat 11.00 de yapılmasına
katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Özlem YAĞMUR      Salih TASLIOĞLU      Oguzhan KARAKAŞ      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE               ÜYE                  Mali Hiz.Md.         Yazı İşleri 


                       

 

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi

23.05.2019

Karar Numarası

6

Kararın Özü

Kır Yemeği Ekinlikleri Yardımı

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Dursun YILDIZ      Şükrü AYTAR      Tuncer UZUNOĞLU      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından 13-14 TEMMUZ 2019
tarihlerinde düzenlenecek olan Yazıcık Kasabası 16.Karaçam Düden Yaylası Kır
Yemeği Etkinlikleri ne katılan konukların ağırlanması, afiş-davetiye basımı,
video-fotoğraf çekimleri, sanatçı ödenekleri, yolluklar ve diğer masrafların
karşılanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından yardım alınmasına, alınacak
yardımın yetmemesi durumunda kalan miktarın belediyemiz 2019 yılı Bütçesinin
ilgili kalemlerinden ödenmesine Belediye Encümenince oy birliği ile karar
verildi.

 

 

 

Dursun YILDIZ      Şükrü AYTAR      Tuncer UZUNOĞLU      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Üye                Üye              Belediye Başkan      Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri 


 

                         

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

21.03.2019

Karar Numarası

2

Kararın Özü

2018 Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

 

Belediye Başkanlığının 18.03.2018 tarih ve 82082953-843-3 sayılı havaleli yazısı
ekinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak Belediye Encümenince
görüşülmek üzere sunulan 2018 Mali yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerin incelenmesi
sonunda;
GİDER BÜTÇE KESİN HESABI:

01-Personel Giderleri                      621.882,14-TL.
02-Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Pim.Öd.   84.668,61-TL.
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri            492.782,37-TL.
04-Faiz Giderleri                          257.396,22-TL.
05-Cari Transfer Harcamaları                49.889,89-TL.
06- Sermaye Giderleri                    6.197.474,43-TL.
                               7.704.093,66-TL.Toplam olarak 2018 Mali Yılı Bütçe
giderleri olarak harcandığı geriye kalan 503.333,34-TL.nın ise  Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39.cu maddesine göre ve 14.02.2019 tarih ve 1
sayılı Belediye Encümen Kararı ile İmha edildiği.
GELİR BÜTÇE KESİN HESABI:
01- Vergi Gelirleri olarak                 40.251,38-TL.
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri         89.957,22-TL.
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz.G.  1.152.125,21-TL.
05- Diğer Gelirler                      2.030.263,11-TL.
06- Sermaye Gelirleri                           0,00-TL.
09- Red ve İadeler(-)                           0,00-TL.        
                               3.312.596,92-TL.Toplam olarak 2018 yılı net gelir
tahsilatı yapıldığı ve 45.058,73-TL.ise 2019 yılına tahakkuk artığı olarak
devredildiği,2018 yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerin İncelenmesi sonunda görülmüş
olup yukarıya rapor halinde çıkarılmıştır.Söz konusu cetveller ekleri ile
birlikte Belediye Meclisince Karara bağlanmak üzere Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğini 40 .cı maddesine göre Belediye Meclisine sunulmasına
Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri 


                         

 

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi

11.01.2018

Karar Numarası

1

Kararın Özü

2018 yılı içinde yapılacak yatrımlar

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN

 

 

 

 

1-Mahallelerimizde  bulunan İçme suyu depolarının bazılarının yeni  yapılması
bazılarına tamirat yapılması,
2-Kasabamız Yeşilçam Mahallesinin ana  yola bağlayan kısmına asfalt sathi kaplama
yapılması (2 Km)
3 Şafak Mahallesinde Yeşilçam Mahallesine uzanan  güzergaha içme suyu ve sulama
suyu hattı
   Yapılması.
4-Mahallelerde yarım ve hiç yapılmamış yollara , sokaklara ve mezarlıklara  parke
taşı alımı ve yapılması
5-Bazı Mahalle ara yolları açılması ve stablize malzeme  taşınması
6-Kasabamız yaylarının su ve kanalizasyon işlerin yapıp hizmete açılması
7-Her yıl yapılmakta olan kır yemeği etkinliğinin yapılması
8-Meydanlara ve parklara kasabamız içinde temizlik çalışmaları yapılması.
9 İlçemizden Kasabamıza gelen yolun bakım ve onarımın yapmak.
10- Belediye Hizmet binasının yanına beton dökülerek çevre düzenini sağlamak
11-Meydan ve parkların bakım onarım işlerini yapmak ve Mehmet Kaya Parkına proje
hazırlatılması
12- Yarım kalan Kanalizasyon yerlerini tamamlamak

      Yazıcık Belediye Başkanlığının 2018 yılı içinde yapacağı işler Encümenimizde
görüşülerek yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN
Belediye Başkan      ÜYE             ÜYE                YAZI İŞLERİ M      Mali Hizm.Müd. 


 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

20.09.2018

Karar Numarası

19

Kararın Özü

Aşure Verilmesi

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           

 

 

 

 

 

      Yazıcık Belediye Başkanlığının 20.09.2018 tarih ve 2018/196 Sayılı Havaleli
yazısının  dördüncü gündeminde Kasabamız içinde birlik ve beraberliği sağlamak,
Muharrem ayı olması sebebiyle 400 adet aşure pişirilerek halkımıza dağıtılmasına
Bedelinin fatura karşığında Belediye Bütçesinden ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri             


                         

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Meclis/Encümen Kararları

12 Nisan 2023
12 Nisan 2023
12 Nisan 2023

Arama