YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

20.09.2018

Karar Numarası

16

Kararın Özü

2019 Mali Yılı Hazırlık Bütçeleri

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

 

Yazıcık belediye Başkanlığının 20.09.2018 tarih ve 82082953-841-4 Sayılı havaleli
yazısının ekinde sunulan  2019 Mali yılı  Hazırlık Bütçesinin  görüşmelerinde
Belediyemiz Mali Hizmetleri   Müdürlüğünce Hazırlanan  2019 Mali yılı Gelir-Gider
Hazırlık  Bütçesi görüşmelerinde ,

GELİR BÜTÇESİ
 01 Vergi Gelirleri 69.400.00 TL
 03 Teşebbüs Mülkiyet  Gelirleri 107.200.00 TL
 04 Alınan Bağışlar ve Yardım ile diğer Gelirler 1.038.800.00 TL
 05 Diğer Gelirler 1.746.700.00 TL
 06 Sermaye Gelirleri 260.500.00 TL
 09 Red ve İadeler 6.500.00 TL
TOPLAM 3.229.100.00 TL

GİDER BÜTÇESİ
01 Personel Gideri 706.700.00 TL
02 Sosyal Güvenlik  Kurumlarına  Devlet Pirim Gid. 85.400.00 TL
03 Mal ve Hizmet Giderleri  620.700.00 TL
04 Faiz Giderleri  100.000.00 TL
05 Cari Transferler 99.600.00 TL
06 Sermaye Giderleri 1.483.400.00 TL
09 Yedek Ödenek 133.300.00 TL
TOPLAM 3.229.100.00 TL.
      Gelir Gider Bütçesinin  denkliği sağlandığı yapılan incelemeler sonunda
anlaşılmış olup 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 42 Maddesi gereğinde Belediye
Encümeninde  onaylanarak  2019 Mali yılı Hazırlık Bütçesi gereği yapılmak üzere
Belediye meclisine  gönderilmesine oy birliği ile karar verildi

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yzı İşleri Md


                         

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

13.09.2018

Karar Numarası

14

Kararın Özü

Dursun Düzgün e  Yardım

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Cemalettin CANLI      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

      Belediye Başkanlığının 13.09.2018 tarih ve 2018/216 Sayılı havaleli yazısının
birinci gündeminde Kasabamızda ahır ve samanlığı yanan  Dursun DÜZGÜN e ekenomik
durumu iyi olmaması sebebiyle ve yaaklaşan kış şartları da göz önüne alınarak
ahır ve samanlığın yapılmasında kullanılmak üzere 1500 adet blok tuğla,15 adet
çimento,1 M3 kavak kerestesi, ve saç alımı yapılarak yardım yapılmasına karar
suretinin ilgililere tebliğine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Cemalettin CANLI      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkanı      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yzı İşleri Md


                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

08.08.2018

Karar Numarası

12

Kararın Özü

Bayram yardımı

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

 

 

      Belediye Başkanlığının 08.08.2018 tarih ve 2018/196 Sayılı havaleli yazısının
birinci gündeminde kasabamızda mali durumu iyi olmayan vatadaşlarımıza (Belediye
Zabıta Memurunun tesbitimne göre) Bayram yardımı olarak birer paket  (1 Kğ küp
Şeker,500 gr tayin helvası,500 gr çay, 1 ltr yudum yağı 1 kğ makarna)
dagıltılmasına bedelinin belediye bütçesinden Fatura karşılığında ödenmesine oy
birliği ile karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yzı İşleri Md


 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

12.07.2018

Karar Numarası

11

Kararın Özü

Oktay Kaya

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

 

      Belediye Başkanlığının 12.07.2018 tarih ve 2018/171 Sayılı havaleli yazısının
birinci gündeminde 22.11.2016tarihinde 677 KHK ile çalışmakta olan görevinden
açıga alınan 58432237532 TC: Kimlik nolu Oktay KAYA  Başvuru 17004507, karar no
2018/20026 ve 12.06.2018 tarihli  Olağanüstü Hal  İşlemleri Komisyon Karar
gereğinde Valilik Makamı  Olaganüstü Hal Bürosunun 29.06.2018 tarihe ve
89081266-951.01.15-8228 Sayılı yazısı gereğince  görevine iadesi uygun görülmüş
olup  bunda sonra ödenecek aylık  ve üçretlerin bu sene için kadrolu işçilere
verilecek yevmiyeler üzerinden ödenmesine   katılanların oy birliği ile karar
verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yzı İşleri Md


                         

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

31.05.2018

Karar Numarası

10

Kararın Özü

Su Borusu,su malzemesi alınması

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

 

      Belediye Başkanlığının 31.05.2018 tarih ve 2018/142 Sayılı havaleli yazısının
ikinci gündeminde  Kasabamız Yeşilçam Mahallesi İçme suyundan kullanılmak üzere
su  borusu ve su yapım malzemesi alınması bedelinin fatura karşılığında Belediye
Bütçesinden ödenmesine Belediye Encümenince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yzı İşleri Md


                         

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Meclis/Encümen Kararları

Arama