YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

19.04.2018

Karar Numarası

8

Kararın Özü

12 Mayıs Dünya Kadınlar Günü

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

 

 

      Belediye Başkanlığının 19.04.2018 tarih ve 2018/97 Sayılı havaleli yazısının
üçüncü gündem maddesi görüşmelerinde  Dünya Kadın Günü olması sebebiyle
Belediyemiz tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları ile ilgili
çevre İl,İlçe,Belde ve Köylerden gelen kadınlar için 29 Ekim Atatürk Kültür
Salonunda düzenlenen  panelde ,verilecek  plaket , Sanatcı, yemek, vb. yapılacak
harcamanın Belediye Bütçesinden ödenmesine Belediye Encümenince oy birliği ile
karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yzı İşleri Md


 

 

 

 

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

19.04.2018

Karar Numarası

7

Kararın Özü

Hıdırellez Etkinlikleri

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

 

 

      Belediye Başkanlığının 17.04.2018 tarih ve 97 Sayılı yazısının ikinci gündeminde
Her yıl kasabamız Yeni Mahalle Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenmekte olan Lalduz
yaylası Hıdırellez etkinliklerine Halkımızın daha iyi eğlenmesi Gelenek ,
göreneklerimizin ve Kültürümüzün  gelişmesi bakmından  gelecek Sanatcıların,
yapılacak afiş, davetiye ve açık alan seslendirilmesi ile ilgili giderlerinin
Fatura ve Harcama  pusulası karşılığında Belediye bütçesinden
ödenmesine,ilgililere tebliğine  Belediye Encümenince oy birliği ile karar
verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yzı İşleri Md


 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

19.04.2018

Karar Numarası

6

Kararın Özü

2017 Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN

 

 

 

 

 

Belediye Başkanlığının 12.03.2018 tarih ve 82082953-841-59 sayılı havaleli yazısı
ekinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak Belediye Encümenince
görüşülmek üzere sunulan 2017 Mali yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerin incelenmesi
sonunda;
GİDER BÜTÇE KESİN HESABI:

01-Personel Giderleri                      420.895,53-TL.
02-Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Pim.Öd.   71.278,09-TL.
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri            378.976,38-TL.
04-Faiz Giderleri                                 0,00-TL.
05-Cari Transfer Harcamaları               159.061,18-TL.
06- Sermaye Giderleri                    1.102.451,23-TL.
                               2.132.662,41-TL.Toplam olarak 2017 Mali Yılı Bütçe
giderleri olarak harcandığı geriye kalan 4.804.484,59-TL.nın ise 804.484,59-TL sı
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39.cu maddesine göre ve
14.02.2018 tarih ve 4 sayılı Belediye Encümen Kararı ile İmha
edildiği,4.000.000,00-TL.Gayrimenkul Sermaye Giderleri Olarak 2018 yılına
aktarılmıştır.

GELİR BÜTÇE KESİN HESABI:
01- Vergi Gelirleri olarak                 45.922,55-TL.
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri         79.427,85-TL.
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz.G.    589.192,64-TL.
05- Diğer Gelirler                      1.578.639,05-TL.

            2.293.182,09-TL.Toplam olarak 2017 yılı net gelir tahsilatı yapıldığı ve
23.837,76-TL.ise 2018 yılına tahakkuk artığı olarak devredildiği,2017 yılı Bütçe
Kesin Hesap Cetvellerin İncelenmesi sonunda görülmüş olup yukarıya rapor halinde
çıkarılmıştır.Söz konusu cetveller ekleri ile birlikte Belediye Meclisince Karara
bağlanmak üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini 40 .cı maddesine
göre Belediye Meclisine sunulmasına Belediye Encümenince oybirliği ile karar
verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Yzı İşleri Md      Mali Hiz.Md.   


                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

12.04.2018

Karar Numarası

5

Kararın Özü

Bekir GÜÇ yardım

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN

 

 

 

 

 

 

      Belediye Başkanlığının 12.04.2018 tarihli 94 Sayılı havaleli yazısının
gündeminde Kasabamız halkından Bekir GÜÇ ün dilekçesi incelendi ve magduriyeti
gözönüne alınarak ve yagın raporu ve yeri incelenmesi sonucunda  yardım
yapılmasına (Kum,çimento,nakliye,kepçe çalışmnası) katılanların oy birliği ile
karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 YAZI İŞLERİ M      Mali Hizm.Müd. 


Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Meclis/Encümen Kararları

Arama