Fırın İhalesi

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

14.01.2021

Karar Numarası

1

Kararın Özü

Fırın ihalesi

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Özlem YAĞMUR      Salih TASLIOĞLU      Oguzhan KARAKAŞ      Mustafa DURAK

 

 

 

 

        Mülkiyeti Belediyemiz ait olan fırın 2886 Sayılı İhale Kanununun 47
maddesi gereğince ihaleye çıkarılmış olup ihale saatinde ihaleye katılan
olmadığından bir sonraki ihalenin 21.01.2021 tarih ve saat 11.00 de yapılmasına
katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Özlem YAĞMUR      Salih TASLIOĞLU      Oguzhan KARAKAŞ      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE               ÜYE                  Mali Hiz.Md.         Yazı İşleri 


                       

 

 

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Meclis/Encümen Kararları

Arama