YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi

08.02.2018

Karar Numarası

4

Kararın Özü

2017 Yılı Fazla Gelen Ödeneklerin İmhası

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN

 

 

 

 

      Belediye Başkanlığının 12.02.2018 tarihli havaleli yazısı doğrultusunda
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak sunulan bir sayfalık 2017
Mali Yılı Gider Bütçesinde fazla gelen ödeneklerle ilgili İmha Edilen Ödenekler
Listesinin Belediye Encümenince yapılan incelenmesi sonunda Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39.maddesi gereğince ödenek listesinde
belirtilen 804.484,59-TL. ödeneklerin iptaline Belediye Encümenince oy birliği
ile karar verildi.


EK : 1 Adet İmha Edilen Ödenekler Listesi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN
Belediye Başkan      ÜYE             ÜYE                YAZI İŞLERİ M      Mali Hizm.Müd. 


 

                         

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi

08.02.2018

Karar Numarası

3

Kararın Özü

Festival için yardım alınması

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN

 

 

 

 

 ; Belediyemiz tarafından 07-08 TEMMUZ 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan
Yazıcık Kasabası 15.Karaçam Düden Yaylası Kır Yemeği Etkinlikleri ne katılan
konukların ağırlanması, afiş-davetiye basımı, video-fotoğraf çekimleri, sanatçı
ödenekleri, yolluklar ve diğer masrafların karşılanabilmesi için Kültür ve Turizm
Bakanlığından yardım alınmasına, alınacak yardımın yetmemesi durumunda kalan
miktarın belediyemiz 2018 yılı Bütçesinin ilgili kalemlerinden ödenmesine
Belediye Encümenince oy birliği ile karar verildi

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN
Belediye Başkan      ÜYE             ÜYE                YAZI İŞLERİ M      Mali Hizm.Müd. 


 

                         

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi

11.01.2018

Karar Numarası

1

Kararın Özü

2018 yılı içinde yapılacak yatrımlar

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN

 

 

 

 

1-Mahallelerimizde  bulunan İçme suyu depolarının bazılarının yeni  yapılması
bazılarına tamirat yapılması,
2-Kasabamız Yeşilçam Mahallesinin ana  yola bağlayan kısmına asfalt sathi kaplama
yapılması (2 Km)
3 Şafak Mahallesinde Yeşilçam Mahallesine uzanan  güzergaha içme suyu ve sulama
suyu hattı
   Yapılması.
4-Mahallelerde yarım ve hiç yapılmamış yollara , sokaklara ve mezarlıklara  parke
taşı alımı ve yapılması
5-Bazı Mahalle ara yolları açılması ve stablize malzeme  taşınması
6-Kasabamız yaylarının su ve kanalizasyon işlerin yapıp hizmete açılması
7-Her yıl yapılmakta olan kır yemeği etkinliğinin yapılması
8-Meydanlara ve parklara kasabamız içinde temizlik çalışmaları yapılması.
9 İlçemizden Kasabamıza gelen yolun bakım ve onarımın yapmak.
10- Belediye Hizmet binasının yanına beton dökülerek çevre düzenini sağlamak
11-Meydan ve parkların bakım onarım işlerini yapmak ve Mehmet Kaya Parkına proje
hazırlatılması
12- Yarım kalan Kanalizasyon yerlerini tamamlamak

      Yazıcık Belediye Başkanlığının 2018 yılı içinde yapacağı işler Encümenimizde
görüşülerek yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN
Belediye Başkan      ÜYE             ÜYE                YAZI İŞLERİ M      Mali Hizm.Müd. 


 

                         

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Meclis/Encümen Kararları

Arama