YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

22.11.2018

Karar Numarası

21

Kararın Özü

İhale

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           

 

 

 

 

 

      Mülkiyeti Belediyemize ait olan kahvehane 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 48
Maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihaleye çıkarılmış olup ihale saatinde
ihale 3 kişinin katıldığı vezne makbuzların dan anlaşılmıştır.
      Yapılan ihalede Selahattin YAŞAR muhammen bedel üzerinden 1.300.TL Hüsamettin
YERLİ 1350 TL: İhsan TÜMER 1.400 TL.  Selehattin YAŞAR 1.450.TL  Hüsamettin YERLİ
1.500 TL. İhsan TÜMER 1.550.TL.Selahattin YAŞAR 1.575.TL. Hüsamettin YERLİ
İhaleden çekildi. İhsan TÜMEER 1.600. TL, Selehattin YAŞAR 1.700 TL Pey sürmüş
olup başka pey süren olmadığından Kahvenin altı aylığına Selahattin YAŞAR a
verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri             


                         

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

01.11.2018

Karar Numarası

20

Kararın Özü

Kahve İhalesi

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           

 

 

 

 

 

      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kahve her yıl ihaleye çıkarılarak kiraya
verilmiştir. Ancak  Belediyemiz tarafından park iç.ine yapılan yeni kafaterya
mayıs ayında hizmete açılacağından bu yıl kahvehanenin 6 aylık süre (1 Haziran
2019 kadar) için ihaleye çıkarılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri             


                         

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

20.09.2018

Karar Numarası

18

Kararın Özü

Parke taşı döşeme işçiliği

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

 

      Belediye Başkanlığının 20.09.2018 tarih ve 225 Sayılı haveleli yazısının dördüncü
gündeminde  Daha önceki ihaleler tamamlandıktan sonra Kasabamız içinde bazı
yerlerim yarım kaldığı bazı yerlere parke taşlarının  yetmediği  tesbit edilmiş
olup alınan parke taşlarının döşenmesinin yapılması için ihaleye çıkarılmasına
oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yzı İşleri Md


                         

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

20.09.2018

Karar Numarası

17

Kararın Özü

Kilitli parke taşı alımı

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

 

      Yazıcık Belediye başkanlığının 20.09.2018 tarih ve 225 Sayılı havaleli yazısının
ücüncü gündeminde Kasabamız içinde daha önceki ihaleler sonunda  bazı yerlerde
parke taşı yetmediği anlaşılmış olup  yarım kalan yerler için tekrar ihale
açılarak kilitli  6 Cm parke taşı alımı ( Parke taşı Nakliyesi, alt ve üst yapı
malzemesi dahil) bedelinin belediye bütçesi ilgili bölümünden ödenmesine oy
birliği ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yzı İşleri Md


                         

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

20.09.2018

Karar Numarası

16

Kararın Özü

2019 Mali Yılı Hazırlık Bütçeleri

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

 

Yazıcık belediye Başkanlığının 20.09.2018 tarih ve 82082953-841-4 Sayılı havaleli
yazısının ekinde sunulan  2019 Mali yılı  Hazırlık Bütçesinin  görüşmelerinde
Belediyemiz Mali Hizmetleri   Müdürlüğünce Hazırlanan  2019 Mali yılı Gelir-Gider
Hazırlık  Bütçesi görüşmelerinde ,

GELİR BÜTÇESİ
 01 Vergi Gelirleri 69.400.00 TL
 03 Teşebbüs Mülkiyet  Gelirleri 107.200.00 TL
 04 Alınan Bağışlar ve Yardım ile diğer Gelirler 1.038.800.00 TL
 05 Diğer Gelirler 1.746.700.00 TL
 06 Sermaye Gelirleri 260.500.00 TL
 09 Red ve İadeler 6.500.00 TL
TOPLAM 3.229.100.00 TL

GİDER BÜTÇESİ
01 Personel Gideri 706.700.00 TL
02 Sosyal Güvenlik  Kurumlarına  Devlet Pirim Gid. 85.400.00 TL
03 Mal ve Hizmet Giderleri  620.700.00 TL
04 Faiz Giderleri  100.000.00 TL
05 Cari Transferler 99.600.00 TL
06 Sermaye Giderleri 1.483.400.00 TL
09 Yedek Ödenek 133.300.00 TL
TOPLAM 3.229.100.00 TL.
      Gelir Gider Bütçesinin  denkliği sağlandığı yapılan incelemeler sonunda
anlaşılmış olup 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 42 Maddesi gereğinde Belediye
Encümeninde  onaylanarak  2019 Mali yılı Hazırlık Bütçesi gereği yapılmak üzere
Belediye meclisine  gönderilmesine oy birliği ile karar verildi

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yzı İşleri Md


                         

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama