Festival yardım dosyası

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi

23.05.2019

Karar Numarası

6

Kararın Özü

Kır Yemeği Ekinlikleri Yardımı

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Dursun YILDIZ      Şükrü AYTAR      Tuncer UZUNOĞLU      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından 13-14 TEMMUZ 2019
tarihlerinde düzenlenecek olan Yazıcık Kasabası 16.Karaçam Düden Yaylası Kır
Yemeği Etkinlikleri ne katılan konukların ağırlanması, afiş-davetiye basımı,
video-fotoğraf çekimleri, sanatçı ödenekleri, yolluklar ve diğer masrafların
karşılanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından yardım alınmasına, alınacak
yardımın yetmemesi durumunda kalan miktarın belediyemiz 2019 yılı Bütçesinin
ilgili kalemlerinden ödenmesine Belediye Encümenince oy birliği ile karar
verildi.

 

 

 

Dursun YILDIZ      Şükrü AYTAR      Tuncer UZUNOĞLU      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Üye                Üye              Belediye Başkan      Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri 


 

                         

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Meclis/Encümen Kararları

Arama