Meclis Kararları

                  

T.c.

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

 

Toplantı Tarihi  : 05.08.2020

Karar No              : 2020/14

 

 

 

Toplantıya katılanlar

 

Başkan  : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler  : Dursun YILDIZ, Cevat DURAK,Cemalettin CANLI, Salih TASLIOĞLU,Güllü BİŞGİN,M.Ali ATEŞ,Şükrü AYTAR,Yüksel BÜLBÜL

 

Katılmayan Üye Özlem YAĞMUR

 

                Yazıcık Belediye Meclis Gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye Meclis salonunda 8 üyenin katılım ile toplandı.

                Gündemin birinci konusu görüşmelerinde genel değerlendirmede Kanalizasyon yapımı ve su şebeke işleri ek projesi  ile  ilgili bilgi verildi. Nufus yazım işler görüşüldü.COVİD 19 için yapılan çalışmalar değerlendirildi. Daha sonraki yapılacak  yol çalışmaları ve diğer konular hakkında bilgi verildi. Üyelerden başka söz isteyen olmadığından toplantı sona erdi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Güllü BİŞGİN                                     Özlem yağmur

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                                                                                             Katılmnadı

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

03.06.2020

Karar Numarası

9

Kararın Özü

2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ      Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Cevat DURAK      Şükü AYTAR      Özlem YAĞMUR      M.Ali ATEŞ      Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

Yazıcık Belediye Meclisi 03.06.2020 tarihinde gündem konularını görüşmek üzere
toplandı. Yapılan  toplantıda üyelerin hazır oldukları görüldü.Gündemin 9.ncu
oturumunda Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünce Mahalli İdareler Bütçce ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 40 maddesine göre hazırlanarak 02.04.2020 tarih ve
82082953-110.04-E.61 sayılı yazısı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 maddesine
göre Belediye Encümenince sunulan 2019 yılı Bütçe Kesin hesap cetvellerin ve
Belediye Encümen raporlarının incelenmesi sonucunda.
2019 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI :

01 Personel Gideri  673.507,34-TL.
02 Sosyal Güvenlik Kurum Ödemeleri  100.837,75- TL.
03 Mal ve Hizmet alımları Giderleri  718.294,41- TL.
04 Faiz Giderleri  475.170,89-TL.
05 Cari Transfer Harcamaları 85.931,21- TL
06 Sermaye Giderleri1.387.553,01- TL
TOPLAM   2.441.294,61- TL Bütçe gideri olarak harcandığı geriye kalan
789.305,39-TL.nın ise Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 39.cu
maddesi gereğince  23.01.2020 tarih ve 3 sayılı Belediye Encümen  karar ile imha
edildiği;
2019 YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI :

01 Vergi Gelirleri olarak 37.901,85- TL
03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  85.756,01-TL
04 Alınan bağışlar ve Yardımlar ile özel fonlar   862.324,64- TL
05 Diğer Gelirler 2.176.220,43- TL
06 Sermaye Gelirleri    0,00-TL.
09 Red ve İadeler (-) 0,00-TL.
TOPLAM  3.162.202,93- TL toplam 2019 Mali Yılı net gelir tahsilatı yapıldığı ve
43.626,06- TL ise 2021 Mali yılına gelir tahakkuk artığı olarak aktarıldığı
yapılan incelemelerden anlaşılmış olup toplantıya katılan meclis üyelerinin oy
birliği ile kabul edilerek 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 Maddesi gereğince
onaylanmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

03.06.2020

Karar Numarası

7

Kararın Özü

İki Daimi Encümen üyesi seçimi

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ      Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Cevat DURAK      Şükü AYTAR      Özlem YAĞMUR            M.Ali ATEŞ      Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

Yazıcık Belediye Meclisi COVİD 19  Virüs nedeniyle ara verilen Meclis toplantısı
Olağan üstü toplanarak gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye Meclis
salonunda  toplandı.Toplantıda Meclis  Üyesi Güllü BİŞGİN in mazeretsiz
toplantıya katılmadığı görülmüştür.
       Gündemin birinci konusu görüşmelerinde  Bir yıllığına daimi Encümen üyesi
seçiminde aday olmak isteyenler tesbit edildi. Başka aday olmadığından yapılan
gizli oylama sonunda Cevat DURAK 8. Oy   Cemalettin CANLI  8  oy almış olup bir
yıllığına daimi encümen üyesi seçilmiştir.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

  

 

                           

 

  

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

04.03.2020

Karar Numarası

6

Kararın Özü

Nufus Sayım Değerlendirilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

      Tuncer UZUNOĞLU            Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Dursun YILDIZ           Şükrü AYTAR            Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

Gündemin üçüncü maddesi görüşmelerinde  her yıl  sonu  itibarıyla  yapılan
Adrese Dayalı Nufus  Kayıt sisteminde  gerekli çalışmaların  birlikte
yapılmasına Belediyemizin  devamlılığı ve gelirlerimizin  artmasına  katkı
sağlayacağında hareketle planlı çalışmaların  yapılmasına  vatandaşlarımızın
mağdur  edilmemesine özen  gösterilmesi belirtildi.
      Gündem maddeleri üzerinde  başka söz isteyen olmadığından toplantı sona erdi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

  

 

                           

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

04.03.2020

Karar Numarası

5

Kararın Özü

Festival tarihinin belirlenmesi

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

      Tuncer UZUNOĞLU            Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Şükü AYTAR   Dursun YILDIZ                     Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

      Gündemin ikinci konusunda Festival tarihinin belirlenmesinde bir önceki yıl
tarihlerinin halkımızın izin ve tatil, Kurban bayramı tatili  düşünülerek Kır
yemeği etkinliklerimizin  11-12 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılmasına Festvalde
yapılacak Sanatcı sözleşmesi,davetiye ,afiş yaptırılması,protokol yemeği gibi
yapılacak harcamalarda Belediye Başkanı Tuncer UZUNOĞLU na yetki verilmesine oy
birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

  

 

                           

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama