Covid 19 ile ilgili çalışmalar

                  

T.c.

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

 

Toplantı Tarihi  : 05.08.2020

Karar No              : 2020/14

 

 

 

Toplantıya katılanlar

 

Başkan  : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler  : Dursun YILDIZ, Cevat DURAK,Cemalettin CANLI, Salih TASLIOĞLU,Güllü BİŞGİN,M.Ali ATEŞ,Şükrü AYTAR,Yüksel BÜLBÜL

 

Katılmayan Üye Özlem YAĞMUR

 

                Yazıcık Belediye Meclis Gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye Meclis salonunda 8 üyenin katılım ile toplandı.

                Gündemin birinci konusu görüşmelerinde genel değerlendirmede Kanalizasyon yapımı ve su şebeke işleri ek projesi  ile  ilgili bilgi verildi. Nufus yazım işler görüşüldü.COVİD 19 için yapılan çalışmalar değerlendirildi. Daha sonraki yapılacak  yol çalışmaları ve diğer konular hakkında bilgi verildi. Üyelerden başka söz isteyen olmadığından toplantı sona erdi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Güllü BİŞGİN                                     Özlem yağmur

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                                                                                             Katılmnadı

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama