2021 1 sayılı meclis kararı

      

T.C.

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

 

Toplantı Tarihi  .13.01.2021

Karar No              : 2021/1

 

 

Toplantıya katılanlar

 

Başkan : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler  : Dursun YILDIZ,Salih TASLIOĞLU,Özlem YAĞMUR, Cemalettin CANLI, Yüksel BÜLBÜL,Şükrü

                AYTAR, M.Ali ATEŞ

 

Katılmayan üye : Cevat DURAK, Güllü BİŞGİN

 

                Yazıcık Belediye Meclis gündeminde yazlı konuları görüşmek üzere Belediye Meclis salonunda toplandı. Toplantıya Güllü BİŞGİN ve Cevat DURAK dilekçeleri okundu mazeretine binaen izinli sayılmalarına  karar verildi.

                Gündemin birinci konusu görüşmelerinde Nufus yazım çalışmaları değerlendirildi. Çevre Köyler le ve Kasabamızda yaşayan halkımızla beraber  Nufusumuzun  2000 nin üzerine çıkmasına çalışıldı. Bir sonraki çalışmalara daha da önem verilmesi oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Özlem YAĞMUR                                             Güllü BİŞGİN

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                                     Meclis Katibi

                                                                                                                                                             Katılmadı

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama