Meclis Kararları

  

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

04.03.2020

Karar Numarası

6

Kararın Özü

Nufus Sayım Değerlendirilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

      Tuncer UZUNOĞLU            Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Dursun YILDIZ           Şükrü AYTAR            Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

Gündemin üçüncü maddesi görüşmelerinde  her yıl  sonu  itibarıyla  yapılan
Adrese Dayalı Nufus  Kayıt sisteminde  gerekli çalışmaların  birlikte
yapılmasına Belediyemizin  devamlılığı ve gelirlerimizin  artmasına  katkı
sağlayacağında hareketle planlı çalışmaların  yapılmasına  vatandaşlarımızın
mağdur  edilmemesine özen  gösterilmesi belirtildi.
      Gündem maddeleri üzerinde  başka söz isteyen olmadığından toplantı sona erdi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

  

 

                           

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

04.03.2020

Karar Numarası

5

Kararın Özü

Festival tarihinin belirlenmesi

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

      Tuncer UZUNOĞLU            Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Şükü AYTAR   Dursun YILDIZ                     Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

      Gündemin ikinci konusunda Festival tarihinin belirlenmesinde bir önceki yıl
tarihlerinin halkımızın izin ve tatil, Kurban bayramı tatili  düşünülerek Kır
yemeği etkinliklerimizin  11-12 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılmasına Festvalde
yapılacak Sanatcı sözleşmesi,davetiye ,afiş yaptırılması,protokol yemeği gibi
yapılacak harcamalarda Belediye Başkanı Tuncer UZUNOĞLU na yetki verilmesine oy
birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

  

 

                           

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

04.03.2020

Karar Numarası

4

Kararın Özü

Fakir Ailelere Yardım

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

   Tuncer UZUNOĞLU            Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI                  Şükrü AYTAR            Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

Yazıcık Belediye Meclisi gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye
Meclis salonunda toplandı. Toplantıda 3 Meclis üyesinin mazeretsiz olarak
toplantıya katılmadıkları tesbit edildi. Meclis üyesi Özlem YAĞMUR dilekçesine
istinaden izinli sayılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
.             Yeni Mahalle Muhtarının   Gündem maddesi ile ilgili  mahallesinde
ikamet eden  vatandaşlarla  ilgili  yardım dilekçesi  verildiği  görüldü ve
okundu  değerlendirilmek üzere gündeme alındı.
      Hiçbir geliri olmayan  vatandaşlarımızın   tesbit edilerek  gerekli araştırmalar
yapıldıktan sonra  uygun olanlara  üç ayda bir  250 TL  yardım yapılmasına
katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

  

 

   

 

T.C

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

 

 

Toplantı tarihi             : 04.12.2019

Karar no                     : 2019/24

Toplantıya katılanlar           :

Başkan :                         Özlem YAĞMUR

Üyeler                           :  Dursun YILDIZ,Salih TASLIOĞLU,Güllü BİŞGİN,

                                         Şükrü AYTAR,Yüksel BÜLBÜL                                                                                                                                     

 

Katılmayan Üye : M.Ali ATEŞ,Cevat DURAK, Cemalettin CANLI

 

                     Yazıcık Belediye Meclisi Gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Meclis salonunda toplandı.

                       Gündemin birinci maddesi

 01 OCAK 2020 TARİHİ İLE – 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK  ÜCRET VE HARÇLAR TARİFELERİ

 

ÜCRETLER

 

Bu Tarife 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi ve 2464 Sayılı Belediye  Gelirleri Kanununun ilgili  Maddeleri  gereğince aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

MADDE 1-İŞ MAKİNALARI VE ARAÇLARIN ÜCRETLERİ

 

a) Belediye Kamyon ile YAZICIK-NİKSAR  Arası Nakliye Ücreti 650,00-TL.

b) Belediye Traktör ile YAZICIK-NİKSAR Arası  Nakliye Ücreti 350,00-TL.          c)  Kepçenin 1 Saatlik çalışma Ücreti 200,00-TL.                                                                                     Belediye Otobüs ile YAZICIK-NİKSAR , YAZICIK – REŞADİYE Arası Komple Gidiş-Dönüş Ücreti  400,00 TL.Küçük Minibüs 200,00 TL. Hastalık halinde mesai harici veya dahilinde ekonomik yönden durumları ilgili kurum,Belediye Meclisi,Mahalle Muhtarları tarafından belirlenen Engelli ve fakir ailelerinden ücret alınmaması.

e) Belediye Otobüs ve Minibüsü  ile YAZICIK-NİKSAR Arası 1 Kişilik Yolcu taşıma Ücreti          gidiş   15.00 TL.

 

MADDE 2- BELEDİYE İŞ YERLERİ VE LOJMAN KİRA ÜCRETLERİ

a) Belediye Dükkanları Aylık Kira Ücreti                                    80,00-TL.

b) Çiftli dükkan aylık kira üçreti                                                  130.00 TL  

b) Belediye Lojmanları Aylık Kira  ücreti                     200,00-TL.

c) 29 Ekim Atatürk Kültür Salonu ( 1 Günlük)                        220,00-TL.                                                      

 

MADDE 3- BELEDİYE YAYIN CİHAZİ İLE YAPILAN İLAN ÜCRETLERİ

A- Ticari İlanlardan                                                                          20,00 TL                 B-  Kayıp İlanlarından                                                               20,00  TL

C-Diğer İlanlardan                                                                          20,00 TL

D-Kurban Anons Ücreti                                                                      20.00 Tl

 

HARÇLAR

 

MADDE 4- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı işin mahiyetine göre yılda; 50.00 TL

                       

MADDE 5- HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI

                        GRUBU                         CİNSİ                            HARÇ MİKTARI TL

                            5                           Küçükbaş hayvan                              1,00

                            5                               Büyükbaş Hayvan                          4,00

 

MADDE 6- ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENER HARCI

                        GRUBU         CİNSİ                                                HARCIN MİKTARI TL

                             5             Tartı ağırlılıklarının  her birinden                    2.00

                             5              Uzunluk Ölçülerinin her birinden                   2.00

                           5              El terazilerinden                                                 4,00

                             5               Normal Masa Terazilerinden                          5,00

                           5              Otomatik(İbreli) Terazilerden                8,00 

                             5              Kantar ve Basküller                                      15,00

 

MADDE 7- İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR

                        A-Ticaret ve Konut Bölgeleri                                             .

 

                                                                                                      HARCIN MİKTARI (TL)

 

                        GRUBU                    CİNSİ                                   TİCARET         KONUT

                             5                 İlk Parselasyon Harcı (M2)                 0,90                   0,80

                             5                 İfraz ve tevhit  harcı (M2)                  0,90                    0,80

                             5                 Plan ve Proje Tasdik Harcı(M2)      0,90                      0,80

 

                        B- Zemin açma izin ve toprak hafriyat harcı

                                                                                               HARCIN MİKTARI (TL)

                                    GRUBU                    CİNSİ           TİCARET                  KONUT

                            

5                a-Toprak  (M3)                   0,80                          0,80                     b-Kanal (M2)                        0,80                          0,80

5                 Yapı Kullanma izin M2    0,80                           0,80

 

           

MADDE 8-  BİNA İNŞAAT HARCI

 1-KONUT İÇİN

                                                           B e l e d i y e         G r u b u

İnşaat Alanı                                                                                           5

a) 100 m2ye kadar                                                                              1.00

b) 101 – 120 m2                                                                                        1,10

c) 121 – 150 m2                                                                                         1,50

d) 151 – 200 m2                                                                                        2,00

e) 200 m2’ den yukarı                                                                             2,50

 

 

 

 

                                            

                                                           2 İŞYERİ İÇİN

 

                                                           B e l e d i y e         G r u b u

İnşaat Alanı                                                                                          5

a) 25 m2ye kadar                                                                          2

b) 26 – 50 m2                                                                                  3

c) 51 – 100 m2                                                                                  4         

d) 100 m2’ den yukarı                                                                         5

 

 

MADDE 9- İŞ YERİ AÇMA İZİN HARCI

                                   İş yeri açma izin harcı  M2 başına;            4.00 TL

                       

        VERGİLER

 

MADDE 10- İLAN VE REKLAM VERGİSİ

A-    Dükkan,ticari ve sınai müessesse ve serbest meslek erbabınca  çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher M2 sinden yıllık olarak; 20 TL

B-     Cadde,Sokak ve Yaya kaldırımları üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2 sinden haftalık olarak; 5,00 TL.

C-    Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher M2 sinden ;0,40 TL

 

MADDE 11- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

            A- Konutlara ait ÇTV si su tüketim miktarları esas alınarak M3 başına  her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen  rakam Kr. Olarak   hesaplanır.

            B- İş yerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait ÇTV si   7.Grup 5.Derece de belirlenecek rakam üzerinden TL olarak alınır.

 

                                    2020 YILI İÇMESUYU FİYAT  TARİFESİ

 

MADDE 12-İÇME SUYU ÜCRETLERİ;

1-Meskenler

a-0-100  M3 Arası harcanan  su ücreti                                    0,45 krş /M3

b-101 M3 den fazla  harcanan  Su Ücreti                   0,50 krş /M3

                        2-Ticarethaneler

                             a-Yazıhane,Bakkal,Kasap,Kahvehane,değirmen       0,30 krş /M3

                             b-Diğer İşyerleri                                                             0,40 krş/ M3

                        3-Resmi Daireler

                            a-0-75 M3 arası harcanan su ücreti                               0,45 krş/M3

                            b-76 M3 den fazla harcanan su ücreti                           0,50 krş/M3

                        4-İbadethane,Mezarlıklar,Sağlık Ocağı,İlköğretim Okulu,Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binaları(Personel Lojmanları hariç) harcadıkları su ücretinden muaftır.

                        5-İnşaat Suları

                           a-Toplam İnşaat alanı 100 M2 ye kadar olanlar                       75,00 TL

                           b-Toplam İnşaat alanı 100 M2 den fazla olanlar                      100,00 TL

 

                        6-Sayaç Okuma Ücreti(Her okuma için)                                           3.00 TL

                        7-Su kesme bağlama Ücreti(Her defasında)                                  40.00 TL

                        8-Abone Ücretleri

                           a-Konutlar ve Resmi Daireler içme suyu Abone üçreti          120.00 TL

                       

                     b-Ticarethaneler                                                                                    130.00 TL

                                  

                      9-İçme Suyu Ücretlerine KDV dahil değildir.

                        10-Kanalizasyon Hizmetlerinden faydalanan İçme Suyu Abonelerinden harcadıkları su üzerinden %20 oranında atık su bedeli alınır.

                        11-Kaçak su kullananlara Belediye Encümenince belirlenecek kadar Ceza uygulanır. Katılanların oy birliği ile karar verildi

 

                       

         Özlem YAĞMUR                   Güllü BİŞGİN                      Cemalettin CANLI

        Belediye Başkan V.                  Meclis Katibi                         Meclis Katibi

                                                                                                          Katılmadı                             

                                                                                             

 

 

                       

 

  

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

06.11.2019

Karar Numarası

23

Kararın Özü

Genel değerlendirme

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

      Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Dursun YILDIZ      Mehmet Ali ATEŞ      Şükrü AYTAR      Yüksel BÜLBÜL      M.Ali ATEŞ      Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

Gündeme geçilmeden önce Cevat DURAK ve Güllü,  BİŞGİN in dilekçeleri ele alınarak
mazeretlerine binaen izinli sayılmalarına  oy birliği ile karar verildi.
      Gündemin birinci konusunda üyelerin görüşler alınarak Nufus sayım çalışmalarına
devam edilmesi vurgulandı yapılan ihaleler hakkında bilgiler sunuldu. Hizmetlere
devam edilmesi kararlaştırıldı. Üyelerden Başka söz isteyen olmadığından toplantı
sona erdi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI

Belediye Başkanı

  

 

                           

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama