Meclis Kararları

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

08.05.2019

Karar Numarası

10

Kararın Özü

2018 Mali Yılı Kesin Hesap Cetveli

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ      Şükrü AYTAR

 

 

 

 


 
    GİDER BÜTÇE KESİN HESABI:
01-Personel Giderleri                                621.882,14-TL.
02-Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Pim.Öd.             84.668,61-TL.
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      492.782,37-TL.
04-Faiz Giderleri                                    257.396,22-TL.
05-Cari Transfer Harcamaları                          49.889,89-TL.
06- Sermaye Giderleri                               6.197.474,43-TL.
                               7.704.093,66-TL.Toplam olarak 2018 Mali Yılı Bütçe
giderleri olarak harcandığı geriye kalan 503.333,34-TL.nın ise  Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39.cu maddesine göre ve 14.02.2019 tarih ve 1
sayılı Belediye Encümen Kararı ile İmha edildiği.
GELİR BÜTÇE KESİN HESABI:
01- Vergi Gelirleri olarak                              40.251,38-TL.
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                      89.957,22-TL.
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz.G.                1.152.125,21-TL.
05- Diğer Gelirler                                    2.030.263,11-TL.
06- Sermaye Gelirleri                                         0,00-TL.
09- Red ve İadeler(-)                                         0,00-TL.     
                               3.312.596,92-TL.Toplam olarak 2018 yılı net gelir
tahsilatı yapıldığı ve 45.058,73-TL.ise 2019 yılına tahakkuk artığı olarak
devredildiği,2018 yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerin İncelenmesi sonunda görülmüş
olup maddeler üzerinde görüşler alınarak 2018 yılı kesin hesap cetvellerinin
onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

10.04.2019

Karar Numarası

4

Kararın Özü

Meclis Başkanı Seçimi

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLU      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU

 

 

 

 

Yazıcık Belediye Meclisi gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye
Meclis salonunda   toplandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce  tanışma ve kısa
bir konuşma  altıncı madde oalarak gündeme alınmasına karara
varildi.yapıldı.Gündem maddelerine geçilmeden İç Anadolu Belediyeler Birliğine
bir asıl bir yedek üye seçimi
      Gündemin birinci  konusunda Meclis Başkanı seçiminde aday olmak isteyenler tesbit
edilerek Salih TASLIOĞLU tek aday gösterilmiş olup yapılan açık oylamada
katılanların oy çokluğu ile Meclis başkanı seçildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

 

T.C.

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

Toplantı Tarihi. ; 11.04.2019

Karar No              : 2019/4

 

 

                Yazıcık Belediye Encümeni gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Başkan Tuncer UZUNOĞLU nun başkanlığında üyelerden  Dursun YILDIZ, Şükrü AYTAR, Mustafa DURAK, Burhanettin UZUN un iştirakı ile toplandı. Toplantıda 2019 yılı içinde yapılacak yatırımlar ele alındı ve gereği düşünüldü.

                KARAR

1-  Sakaryanı, Yakuplar, Cenikler ,Tanalioğlu ve Yaylalarda yeni açılan yollar kamyon kiralanarak stablize  malzeme yapılması

2-Yaylalarımızın alt yapı  (Kanalizasyon ve su) kanallarının yapılması ve parke yapılacak yerlerinin

      Parkesinin döşenmesi,

3- İki yayla arasında bulunan yolun  bozuk olan yerlerinin yapılması

4-Kasabamız içinde bozulan parke taşlarının tamirlerinin yapılması İhtiyaç duyulan yerlerde

     Malzeme dökülmesi

5- Su depolarının tamiratları ve kalebodurlarının yapılması

6- Bazı Mahallelerin sulama sularının yapılması (Yukarı Kurallı,Tanalioğlu,Eldivenli,Kabaklık)

7-Kasaba girişinde bulunan Bozuk olan asfaltın ve ana yoldaki bozuk yerlerin rot miskle

    Tamirini yapılması

8- Festival ve Hıdırellez  şenliklerinin yapılması,

9- Su, kanalizasyon patlaklarının yapılması. Döloğlu Akbarlar mevkiinden Kanalizasyonu

      yapılması

10-Yeşilçam Mahallesine su deposu yaptırılacak

       Yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU         Dursun YILDIZ   Şükrü AYTAR     Mustafa DURAK        Burhanettin UZUN

Belediye Başkanı             D.Encümen        D.Encümen        Yazı İşleri                    Mali Hiz.Müd.

 

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

06.03.2019

Karar Numarası

3

Kararın Özü

Genel değerlendirme

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Cemalettin CANLI      Salih CANİK      Şemsettin KARA      Ahmet GAYRETLİ

 

 

 

 

Gündemin birinci konusunda  Genel değerlendirmede  yılı içinde işlerin tamamen
yapıldığı bazı yarım kalan yerlere devam edileceği, daha yeni projeler
üretileceği, Kasaba halkının huzuru güveni sağlanacağı belirtildi.31 mart 2019
Tarihinde yapılacak  Mahalli İdareler Seçiminde Kasabamıza hayırlı ugurlu
olmasına katılanların oy  çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI

Belediye Başkanı

 

KATİP ÜYE             KATİP ÜYE    
Cemalettin CANLI      Ahmet GAYRETLİ

 

 

                           

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

02.05.2018

Karar Numarası

9

Kararın Özü

2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Cemalettin CANLI      Dursun EZGİN      Salih CANİK      Şemsettin KARA      Ahmet GAYRETLİ      Mehmet Ali ATEŞ

 

 

 

 

Yazıcık Belediye Meclisi 02.05.2018 tarihinde gündem konularını görüşmek üzere
toplandı. Yapılan  toplantıda üyelerin hazır oldukları görüldü.Gündemin 1.nci
oturumunda Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünce Mahalli İdareler Bütçce ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 40 maddesine göre hazırlanarak 12.03.2018 tarih ve
82082953-841-59 sayılı yazısı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 maddesine göre
Belediye Encümenince sunulan 2017 yılı Bütçe Kesin hesap cetvellerin ve Belediye
Encümen raporlarının incelenmesi sonucunda.

1- 2017 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI :

01 Personel Gideri  420.895,53-TL.
02 Sosyal Güvenlik Kurum Ödemeleri  71.278,09- TL.
03 Mal ve Hizmet alımları Giderleri  378.976,38- TL.
04 Faiz Giderleri  0,00-TL.
05 Cari Transfer Harcamaları 159.061,18- TL
06 Sermaye Giderleri1.102.451,23- TL
TOPLAM   2.132.662,41- TL Bütçe gideri olarak harcandığı kalan
4.804,484,49-TL.nın ise 4.000.000,00-TL.Sermaye giderleri olarak2018 yılına
devrolduğu,804.484,59-TL.ise Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 39.cu maddesi gerğince
14.02.2018 tarih ve 4 sayılı karar ile imha edildiği;

2- 2017 YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI :

01 Vergi Gelirleri olarak 45.922,55- TL
03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  79.427.85-TL
04 Alınan bağışlar ve Yardımlar ile özel fonlar   589.192,64- TL
05 Diğer Gelirler 1.578.639,05- TL
TOPLAM  2.293.182,09- TL toplam 2017 Mali Yılı net gelir yapıldığı 23.837,76- TL
ise 2018 Mali yılına gelir tahakkuk artığı olarak aktarıldığı yapılan
incelemelerden anlaşılmış olup toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği
ile kabul edilerek 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 Maddesi gereğince
onaylanmasına karar verilmiştir.


 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama