YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi

11.01.2018

Karar Numarası

1

Kararın Özü

2018 yılı içinde yapılacak yatrımlar

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN

 

 

 

 

1-Mahallelerimizde  bulunan İçme suyu depolarının bazılarının yeni  yapılması
bazılarına tamirat yapılması,
2-Kasabamız Yeşilçam Mahallesinin ana  yola bağlayan kısmına asfalt sathi kaplama
yapılması (2 Km)
3 Şafak Mahallesinde Yeşilçam Mahallesine uzanan  güzergaha içme suyu ve sulama
suyu hattı
   Yapılması.
4-Mahallelerde yarım ve hiç yapılmamış yollara , sokaklara ve mezarlıklara  parke
taşı alımı ve yapılması
5-Bazı Mahalle ara yolları açılması ve stablize malzeme  taşınması
6-Kasabamız yaylarının su ve kanalizasyon işlerin yapıp hizmete açılması
7-Her yıl yapılmakta olan kır yemeği etkinliğinin yapılması
8-Meydanlara ve parklara kasabamız içinde temizlik çalışmaları yapılması.
9 İlçemizden Kasabamıza gelen yolun bakım ve onarımın yapmak.
10- Belediye Hizmet binasının yanına beton dökülerek çevre düzenini sağlamak
11-Meydan ve parkların bakım onarım işlerini yapmak ve Mehmet Kaya Parkına proje
hazırlatılması
12- Yarım kalan Kanalizasyon yerlerini tamamlamak

      Yazıcık Belediye Başkanlığının 2018 yılı içinde yapacağı işler Encümenimizde
görüşülerek yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Mustafa DURAK      Burhanettin UZUN
Belediye Başkan      ÜYE             ÜYE                YAZI İŞLERİ M      Mali Hizm.Müd. 


 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

20.09.2018

Karar Numarası

19

Kararın Özü

Aşure Verilmesi

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           

 

 

 

 

 

      Yazıcık Belediye Başkanlığının 20.09.2018 tarih ve 2018/196 Sayılı Havaleli
yazısının  dördüncü gündeminde Kasabamız içinde birlik ve beraberliği sağlamak,
Muharrem ayı olması sebebiyle 400 adet aşure pişirilerek halkımıza dağıtılmasına
Bedelinin fatura karşığında Belediye Bütçesinden ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri             


                         

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

27.12.2018

Karar Numarası

22

Kararın Özü

Yardım Yapılması

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           

 

 

 

 

 

      Belelediye Başkanlığının 27.12.2018 tarih ve 2018/   Sayılı havaleli yazısının
birinci gündeminde Zabıta Memurluğu tarafından Kasabamız  içinde yardıma muhtaç
kişilere liste değerlendirilerek yılbaşı olması sebebiyle yardım yapılmasına
(Prinç,yağ,Sucuk,çay,Büsküvi,peynir,zeytin) katılanların oy çokluğu ile karar
verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri             


                         

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

22.11.2018

Karar Numarası

21

Kararın Özü

İhale

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           

 

 

 

 

 

      Mülkiyeti Belediyemize ait olan kahvehane 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 48
Maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihaleye çıkarılmış olup ihale saatinde
ihale 3 kişinin katıldığı vezne makbuzların dan anlaşılmıştır.
      Yapılan ihalede Selahattin YAŞAR muhammen bedel üzerinden 1.300.TL Hüsamettin
YERLİ 1350 TL: İhsan TÜMER 1.400 TL.  Selehattin YAŞAR 1.450.TL  Hüsamettin YERLİ
1.500 TL. İhsan TÜMER 1.550.TL.Selahattin YAŞAR 1.575.TL. Hüsamettin YERLİ
İhaleden çekildi. İhsan TÜMEER 1.600. TL, Selehattin YAŞAR 1.700 TL Pey sürmüş
olup başka pey süren olmadığından Kahvenin altı aylığına Selahattin YAŞAR a
verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri             


                         

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

01.11.2018

Karar Numarası

20

Kararın Özü

Kahve İhalesi

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           

 

 

 

 

 

      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kahve her yıl ihaleye çıkarılarak kiraya
verilmiştir. Ancak  Belediyemiz tarafından park iç.ine yapılan yeni kafaterya
mayıs ayında hizmete açılacağından bu yıl kahvehanenin 6 aylık süre (1 Haziran
2019 kadar) için ihaleye çıkarılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri             


                         

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama