Meclis Kararları

T.C.

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

Toplantı Tarihi  02.10.2019

Karar No.            : 2019/21

 

Toplantıya Katılanlar

 

Başkan : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler : Dursun YILDIZ,Cevat DURAK,Cemalettin CANLI, Salih TASLIOĞLU,Özlem YAĞMUR,M.Ali ATEŞ

                Şükrü AYTAR , Yüksel BÜLBÜL

 

Katılmayan üye : Özlem YAĞMUR

 

                Yazıcık Belediye Meclis gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye Meclis salonunda  toplandı.

                Gündemin ikinci konusunda  Kardeş Belediye yapılması ele alındı.  Mevcut Bütçe Gelirleri,araç gereç ve personel  olanakları  ile hizmet  etmekte  olan Belediyemizin; Beldemiz halkının medeni mahiyetteki ortak hizmetlerinin yürütülmesinde  yaşadığı zorlukların  giderilebilmesi için mevcut alt yapı  hizmetlerinin  iyileştirilmesi    ve  yenilerinin  ilave edilmesi, beldemizin  sosyal  ve kültürel  yaşamına katkıda bulunabilecek  ilişkileri geliştirmek  amacıyla  kültür,sanat , spor alanlarında ortak faaliyet  ve projeler  gerçekleştirilmesi  ve bu çerçevede  bina,park,meydan,yol , çevre  düzeni ve  benzeri  tesisleri  beldemize  kazandırmak üzere  5393 Sayılı Belediye Kanununun  18/p Maddesi Hükümleri  çerçevesinde ; ESKİŞEHİR İli  TEPEBAŞI  BELEDİYESİ  ile Kardeş Kent İlişkileri kurulmasına, konu ile ilgili  iş ve işlemleri yürütmek  üzere  Belediye Başkanımız Tuncer UZUNOĞLU’na  yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Özlem YAĞMUR                              Güllü BİŞGİN

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                              Katılmadı                                                           

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

 

Toplantı Tarihi : 02.10.2019

Karar No  :          2019/22

 

Toplantıya katılanlar

 

Başkan : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler  : Dursun YILDIZ,Cevat DUJRAK Cemalettin CANLI, Salih TASLIOĞLU,Şükrü AYTAR,Güllü

               BİŞGİN, M.Ali ATEŞ, Yüksel BÜLBÜL

 

Katılmayan Üye : Özlem YAĞMUR

 

                  Yazıcık Belediye meclis gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye Meclis salonunda toplandı.

                Gündemin üçüncü konusunda  Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve 2019/190 Sayılı teklif yazıları üzerine yapılan  müzakerede;

                Merkezi İZMİR  (İzmir Büyükşehir Belediyesi  Cumhuriyet Bulvarı No 1 Konak/İZMİR) de bulunan  Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri  Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına ;

                Yıllık Üyelik aidatı olarak  tüzük de belirtilen miktarın  Belediyemizin İller Bankası  hissesinden  tutulmak suretiyle  ödenmesine , İller Bankasına  bu konuda  yetki verilmesine,

             Belediyemizde çalışan  işçilerin  bağlı bulundukları  sendika ile yapılacak  Toplu-iş sözleşmesi görüşmelerinde  Belediyemizi  temsilen  sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığında düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Özlem YAĞMUR                              Güllü BİŞGİN

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                              Katılmadı  

 

d

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

04.09.2019

Karar Numarası

19

Kararın Özü

Oka

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ

 

 

 

 

      Yazıcık Belediye Meclisi  Gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye
meclis salonunda  olagan üstü toplandı.
      Gündemin birini konusunda  Belediyemizin üye olduğu  OKA  dan Yazıcık Mesire
alanı için proje hazırlanmasına ve yardım alınmasına  gerekli projelerin
imzalanması için Belediye Başkanı Tuncer UZUNOĞLU na yetki verilmesine  proje
kabulü halinde belediyemizden ek finansman sağlanmasına oy birliği ile karar
verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

03.07.2019

Karar Numarası

16

Kararın Özü

Festval  ce Çalışmalar hakkında bilgi ver

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ

 

 

 

 

Yazıcık Belediye Meclis Gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere  Belediye
Meclis Salonunda toplandı.
      Gündeme geçmeden önce Meclis Üyesi Güllü BİŞGİN in dilekçesi gündeme alınarak
Mazeretine binaen izinli sayılmasına karar verildi.Meclis Üyesi Özlem YAĞMUR un
mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı tesbit edildi.
      Gündemin birinci konusunda  Festival çalışmalarında  davetiyeler, afişler basıldı
çevre köy ve kasabalara  gönderildi. Protokol davetiyeleri zamanında görevlilere
ulaşımı sağlandı. Festival alanında gerekli çalışmalar yapıldı.
      Kasabamız içinde içme suyu  depoların da yapılan tamiratlara devam edilmektedir.
Halkımızın mağdur olmaması bakımından  titiz davranılması na özen gösterilmesine
karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

T.C.

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

Toplantı Tarihi  12.06.2019

Karar No.            : 2019/15

 

Toplantıya Katılanlar

 

Başkan : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler : Dursun YILDIZ,Cevat DURAK,Cemalettin CANLI, Salih TASLIOĞLU,Özlem YAĞMUR,M.Ali ATEŞ

                Şükrü AYTAR , Yüksel BÜLBÜL

 

Katılmayan üye : Güllü BİŞGİN

 

                Yazıcık Belediye Meclis gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye Meclis salonunda  toplandı.

                Gündemin ikinci konusunda  Kardeş Belediye yapılması ele alındı.  Mevcut Bütçe Gelirleri,araç gereç ve personel  olanakları  ile hizmet  etmekte  olan Belediyemizin; Beldemiz halkının medeni mahiyetteki ortak hizmetlerinin yürütülmesinde  yaşadığı zorlukların  giderilebilmesi için mevcut alt yapı  hizmetlerinin  iyileştirilmesi    ve  yenilerinin  ilave edilmesi, beldemizin  sosyal  ve kültürel  yaşamına katkıda bulunabilecek  ilişkileri geliştirmek  amacıyla  kültür,sanat , spor alanlarında ortak faaliyet  ve projeler  gerçekleştirilmesi  ve bu çerçevede  bina,park,meydan,yol , çevre  düzeni ve  benzeri  tesisleri  beldemize  kazandırmak üzere  5393 Sayılı Belediye Kanununun  18/p Maddesi Hükümleri  çerçevesinde ; İstanbul ili  Küçükçekmece Belediyesi ile Kardeş Kent İlişkileri kurulmasına, konu ile ilgili  iş ve işlemleri yürütmek  üzere  Belediye Başkanımız Tuncer UZUNOĞLU’na  yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Özlem YAĞMUR                              Güllü BİŞGİN

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                                                                                             Katılmadı

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama