Başkanımızın Özgeçmişi

       

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

 

Toplantı Tarihi  : 05.08.2020

Karar No              : 2020/14

 

 

 

Toplantıya katılanlar

 

Başkan  : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler  : Dursun YILDIZ, Cevat DURAK,Cemalettin CANLI, Salih TASLIOĞLU,Güllü BİŞGİN,M.Ali ATEŞ,Şükrü AYTAR,Yüksel BÜLBÜL

 

Katılmayan Üye Özlem YAĞMUR

 

                Yazıcık Belediye Meclis Gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye Meclis salonunda 8 üyenin katılım ile toplandı.

                Gündemin birinci konusu görüşmelerinde genel değerlendirmede Kanalizasyon yapımı ve su şebeke işleri ek projesi  ile  ilgili bilgi verildi. Nufus yazım işler görüşüldü.COVİD 19 için yapılan çalışmalar değerlendirildi. Daha sonraki yapılacak  yol çalışmaları ve diğer konular hakkında bilgi verildi. Üyelerden başka söz isteyen olmadığından toplantı sona erdi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Güllü BİŞGİN                                     Özlem yağmur

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                                                                             Katılmadı

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

03.06.2020

Karar Numarası

12

Kararın Özü

Geçici işçi çalıştırılması

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ      Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Cevat DURAK      Şükü AYTAR      Özlem YAĞMUR            M.Ali ATEŞ      Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

     Gündemin altıncı  konusunda Belediyemizde kadro yetersizliğinden işlerin
aksaması bakımından ( Çöp toplama,Çevre Temizliği,Su patlağı,Kanalizasyon),daha
iyi hizmet yapılması açısından 2020 yılı içinde asgari üçret den mevsimlik işçi
çalıştırılmasına (5 ay 29 Gün)katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

  

 

                           

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

03.06.2020

Karar Numarası

11

Kararın Özü

Ek Bütçe yapılması

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ      Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Cevat DURAK      Şükü AYTAR      Özlem YAĞMUR            M.Ali ATEŞ      Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

  Gündemin beşinci konusu görüşmelerinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünün
01.06.2020 tarih ve E 88 Sayılı  Bütçe ile ilgili ödeneklere ek Kasabamız içinde
İçme suyu şebekesinde ve  Kasabamız Düden yaylasında yapılacak olan şebekeler
için  daha önce yapılan bütçede ödeneklerin az olması  nedeniyle ek bütçe
yapılması aşağıda şekilde yapılması
GELİR BÜTÇESİ
04 02 01 01 Hazine yardımı                                 200.000.00 TL
05 02 02 51 Merkez İdare Vergilerinden Alınan paylar             800.000.00 TL
                                               TOPLAM     1.000.000.00 TL

GİDER BÜTÇESİ
5 06 05 07 08  İçme suyu  Tesisi Yapım gideri                    400.000.00 TL
   06 05 07 09   Kanalizasyon tesisi Yapım Gideri                      500.000.00 TL
   06 05 07 90  Diğerleri                                        100.000.00 TL
                                         TOPLAM          1.000.000.00  TL


      Maddeler teker teker okunarak üyelerin görüşleri alındıktan sonra oy birliği ile
kabulüne karar verildi.


 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

  

 

                           

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

03.06.2020

Karar Numarası

10

Kararın Özü

Festivalin iptal edilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ      Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Cevat DURAK      Şükü AYTAR      Özlem YAĞMUR            M.Ali ATEŞ      Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 


      Gündemin Dördüncü konusu görüşmelerinde daha önce 04.03.2020  tarih ve  2020/5
Sayılı meclis kararı ile  11-12 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılmasına karar verilen
Yazıcık Kasabası Düden Yaylası  Kır Yemeği Etkinliklerin COVİD 19 Vüris nedeniyle
bu yıl iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

  

 

                           

 

    

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

03.06.2020

Karar Numarası

8

Kararın Özü

2019 Yılı Faaliyet raporu

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ      Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Cevat DURAK      Şükü AYTAR      Özlem YAĞMUR            M.Ali ATEŞ      Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

Gündemin İkinci konusunda 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinde yapılan
çalışmalar Meclis Başkanı Salih TASLIOĞLU tarafından  okundu. Maddeler üzerine
üyelerin görüşleri alındı.

1-1000 Metre Kanalizasyon şebekesi döşendi. Patlaklar ve tıkanıklar tamiratları
yapıldı.
2- Su depolarının çatlak yerlerin tamir ve su vanalarının değişimi sağlandı.
3-Ana yolda akaryakıtı belediyemizden olmak üzere 7 Km yol genişlemesi yapıldı.
4-Mahalle Yollarına kamyon kiralanarak stablize malzeme döşemesi yapıldı.
5-Su şebekesinde su patlakları tamiri yapıldı değişimi yapılacak yerler
değiştirildi
6-Her yıl yapılmakta olan kır yemeği etkinlikleri yapıldı
7-Yollarda bozulan parke tamiratları yapıldı.
8- Kasabamız YEŞİLÇAM mahallesine Vatandaş Belediye İşbirliği ile Su deposu
yapıldı.
9- Çay bahçesi ve lokanta açılarak halkın hizmetine sunuldu.
10- Milletvekilimizin katılımı  ile 25 Çevre Köy muhtarları ile toplantı
yapıldı.Sorunları ve çözümleri  üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.
11-Kuyucak,Korulu,Erikbelen (Kuştanlar) Mahallesi başta olmak üzere çevre
köylerimize kepçe,nakliye ve parke yardımı yapıldı.
12--Nufus yazım çalışmalarına devam edilerek 2019 Nufusumuzun 2826 olarak tescili
sağlandı.
13-2019 yılı içinde 3.162.202.93 Gelir olduğu  Buna karşılık 2.441.294.61 Gider
olmuştur.
    720.908.32 Banka mevcudu.
14-2019 yılı içinde 11   adet Yapı ruhsatı  ve  16   adet yapı kullanma izin
belgesi verilmiştir.
15-Çeşitli daire ve makamlardan 303 evrak gelmiş buna karşılık çeşitli daire ve
makamlara 252
     Evrak yazılmıştır.Belediye Meclis 24 karar almış Belediye encümeni 19 karar
almıştır.
16-Belediyemizin  Maliye,SGK kurumlara, esnafa ödenecek herhangi bir borcu
yoktur.
17-İller Bankasına ödenecek borcu vardır.
     
2019 Yılı faaliyet raporu üzerinde üyelerin görüşlerin alındıktan sonra faaliyet
raporunun tastikine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

  

 

                           

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama