Haberler

Meclis Kararı

                  

T.C.

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

Toplantı Tarihi  : 01.02.2023

Karar No              ; 2023/2

 

 

 

Toplantıya katılanlar

 

Başkan  : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler   : Dursun YILDIZ,Cemalettin CANLI,Şükrü AYTAR, Özlem YAĞMUR, Yüksel BÜLBÜL, M.Ali ATEŞ

 

Katılmayan Üyeler  Cevat DURAK, Hasan DUMAN,  Salih TASLOĞLU

 

                Yazıcık Belediye Meclisi gündeminde yazılı konuları  görüşmek üzere Belediye Meclis salonunda toplandı.  Toplantıda Hasan DUMAN ve Cevat DURAK ın  dilekçesi  ve raporu ele alındı  mazeretlerine binaen izinli sayılmalarına karar verildi.

                Gündemin birinci  konusunda 2023 yılı ek bütçe  yapılmasında  ödeneklere  ilave edilmek üzere  aşağıdaki tabloda   olmak üzere,

 

GİDER

Kurumsal Sınır   Fonksiyon sınıf     Finans    Ekonomik  sınıfla         açıklama                             Miktarı

46 60 97 60        01  1 2                           5             06.05 02 01                   İnşaat Malzemeler      3.000.000.00 TL

                                                                                                                             Alımı

 

GELİR

Gelir Kodu

04  02                                                   Alınan Bağış ve yardımlar                                                   3.000.000.00 TL

 

                Katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Cemalettin CANLI                             Şükrü AYTAR

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Meclis/Encümen Kararları

Arama