Meclis Kararı 06.12.2017 - 2017/23-24-25-26

Toplantı Tarihi   : 06.12.2017

Karar No              : 2017/23-24-25-26

 

Toplantıya katılanlar

Başkan : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler  : Dursun YILDI, Sadık BAYKARA,Dursun EZGİN, Cemalettin CANLI, Salih CANİK,

                Ahmet GAYRETLİ,Rasim UYAR, Semsettin KARA

 

Katılmayan Üye ; M.Ali ATEŞ

 

                Yazıcık Belediye Meclisi Gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Yazıcık Belediye Meclis salonunda  belirtilen gün ve saatte toplandı. Yapılan yoklamada  Meclis Üyesi M.Ali ATEŞ’İN  mazeretsiz  toplantıya katılmadığı görüldü. Toplantıya üye sayısının yeterli  olması nedeniyle  gündem maddelerine geçildi.

                Gündemin birici maddesinde  Vergiler  ve Harçlar tarifesinin belirlenmesinde  Maddeler teker teker okunarak ekli  listedeki gibi tarifelerin kabulüne karar verildi.

                Gündemin ikinci maddesinde  Şehir plancısı  tarafından hazırlanan 117 ada 15 ve 20 parselde  yapılan İmar planı değişikliği incelendi. Yapılan  değişikliklerin  gerekçeli  raporlar doğrultusunda  yapıldığı  görülerek katılanların oy birliği ile kabülüne karar verildi.  3194 sayılı İmar Kanunun  8 maddesi  (b)  fıkrasına  göre askıya çıkarılmasına, ilan edilmesine , ayrıca  taraflara tebligat çıkarılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

                Gündemin üçüncü maddesinde  Şendoğan  AYRIK’a ait  dilekçe ve eki  incelendi. Şehir plancısı tarafından  hazırlanan 105 ada 14 ve 12 parselle ilgili  değişikliklerin  gerekçeli raporları hazırlandığı görüldü. İncelendi. Değişikliklerin  katılanların  oy birliği ile kabulüne, 3194 Sayılı İmar Kanunun  8 Maddesinin (b)  fıkrasına göre  askıya çıkarılmasına, ilan edilmesine  ayrıca 12 parselde  yapılan değişiklik nedeniyle  parsel sahiplerine  tebligat yapılarak  bilgi verilmesine  katılanların oy birliği ile karar verildi.

                Gündemin dördüncü maddesinde  Mülkiyeti  Belediyemiz ait olan   Kültür Mahallesi Uzunlu  mevkiinde olan  136 ada 8 parseldeki  309.M2. lik yerin  Mahalle Muhtarı ve azaların 30.11.2017 tarihli dilekçelerinde belirtikleri  amaç doğrultusunda  tahsisi  istendiği  meclis de görüşülmüş olup  dilekçede belirtilen  Kültür ve Cem evi  yapmak üzereYazıcık Kasabası Kültür Mahalle  Muhtarlığına tahsisine katılanların oy birliği ile karar verildi.

                Gündemin tümü üyeler tarafından okunarak başka söz isteyen olmadığından Toplantı sona erdi.06.12.2017

 

 

Tuncer UZUNUĞLU                                       Cemalettin CANLI                           Ahmet GAYRETLİ

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Haberler

24 Mayıs 2018
24 Mayıs 2018
24 Mayıs 2018

Arama