Meclis kararı

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

09.01.2019

Karar Numarası

1

Kararın Özü

Kamu İşçilerine verilecek zamlar ve sosyal haklar

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Cemalettin CANLI      Tuncer UZUNOĞLU      Mehmet Ali ATEŞ      Ahmet GAYRETLİ      Dursun YILDIZ      Şemsettin KARA      Dursun YILDIZ      Dursun EZGİN

 

 

 

 

      Yazıcık Belediye meclisi gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Meclis Başkanı
Tuncer UZUNĞLU'nun başkanlığında Belediye Meclis salonunda toplandı.Yapılan
toplantıda üyelerden Cemalettin CANLI,Dursun YILDIZ,Şemsettin KARA,Mehmet Ali
ATEŞ,Ahmet GAYRELİ ve Dursun EZGİN'in toplantıya katıldıkları görülmüştür.Diğer
meclis üyeleri olan Sadık BAYKARA,Rasim UYAR,Salih CANİK ' mazeretsiz olarak
toplantıya katılmadıkları görülmüştür.
      Yapılan toplantıda  Meclis gündeminin birinci maddesi görüşmelerinde
Belediyemizde   kadrolu olarak çalışan işçilerin aylıkları artan enlasyon ve
Hükümet ile Sendikalar arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre 2019 yılı için
verilen bürüt 2.558,40-TL.asgari ücretin altında kalması üzerine  kadrolu olarak
çalışan işçilere  2018 yılı için aldıkları  günlük yevmiyeleri olan 68,90-TL.nın
2019 OCAK aylığı itibarı ile %25 artırılarak 86,12-TL.olarak belirlenmesine ,
aylık olarak verilen yakacak yardımı olarak   300.00-TL.verilmesine , Aile ,çocuk
yardımının ve Giyecek yardımının ise  Devletin belirlemiş olduğu verilere    göre
verilmesine , Yılda 4 eşit taksitle ödemek kaydı ile 52 yevmiye tutarında
ikramiye verilmesine,    Belediyemiz işlerinde yılı içinde yevmiyeli olarak
çalıştırılacak  işçilere günlük 125.00-TL.yevmiye  verilmesine  oy çokluğu  ile
karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

KATİP ÜYE             KATİP ÜYE   
Cemalettin CANLI      Dursun YILDIZ

 

 

                           

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Haberler

10 Ocak 2019
24 Mayıs 2018
24 Mayıs 2018

Arama