Kardeş Belediyecilik

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

12.06.2019

Karar Numarası

15

Kararın Özü

Kardeş Belediyecilik

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ

 

 

 

 

Gündemin ikinci konusunda  Kardeş Belediye yapılması ele alındı.  Mevcut Bütçe
Gelirleri,araç gereç ve personel  olanakları  ile hizmet  etmekte  olan
Belediyemizin; Beldemiz halkının medeni mahiyetteki ortak hizmetlerinin
yürütülmesinde  yaşadığı zorlukların  giderilebilmesi için mevcut alt yapı
hizmetlerinin  iyileştirilmesi    ve  yenilerinin  ilave edilmesi, beldemizin
sosyal  ve kültürel  yaşamına katkıda bulunabilecek  ilişkileri geliştirmek
amacıyla  kültür,sanat , spor alanlarında ortak faaliyet  ve projeler
gerçekleştirilmesi  ve bu çerçevede  bina,park,meydan,yol , çevre  düzeni ve
benzeri  tesisleri  beldemize  kazandırmak üzere  5393 Sayılı Belediye Kanununun
18/p Maddesi Hükümleri  çerçevesinde ; İstanbul ili  Küçükçekmece Belediyesi ile
Kardeş Kent İlişkileri kurulmasına, konu ile ilgili  iş ve işlemleri yürütmek
üzere  Belediye Başkanımız Tuncer UZUNOĞLU'na  yetki verilmesine oy birliği ile
karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama