Festival tarihi ve yapılması

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

08.05.2019

Karar Numarası

11

Kararın Özü

Festival Tarhihi

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ

 

 

 

 

Gündemin ikinci konusu görüşmelerine  2019 Yılı içinde Belediyemiz tarafından
yaptırılacak festivalin  Sivil Toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak
12-13-14 TEMMUZ 2019 tarihinde KARAÇAM DÜDEN YAYLASINDA yapılmasına Festivalde
yapılacak Afiş,Davetiye,Sanatçı Sözleşmesi,Protokol yemeği,sandalye,masa gibi
yerlere yapılacak harcamalar,Sözleşme yapmaya, Belediye Başkanı Tuncer UZUNOĞLU
na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama