Tepebaş Belediyesi ile Kardeş Belediye olma

T.C.

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

Toplantı Tarihi  02.10.2019

Karar No.            : 2019/21

 

Toplantıya Katılanlar

 

Başkan : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler : Dursun YILDIZ,Cevat DURAK,Cemalettin CANLI, Salih TASLIOĞLU,Özlem YAĞMUR,M.Ali ATEŞ

                Şükrü AYTAR , Yüksel BÜLBÜL

 

Katılmayan üye : Özlem YAĞMUR

 

                Yazıcık Belediye Meclis gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye Meclis salonunda  toplandı.

                Gündemin ikinci konusunda  Kardeş Belediye yapılması ele alındı.  Mevcut Bütçe Gelirleri,araç gereç ve personel  olanakları  ile hizmet  etmekte  olan Belediyemizin; Beldemiz halkının medeni mahiyetteki ortak hizmetlerinin yürütülmesinde  yaşadığı zorlukların  giderilebilmesi için mevcut alt yapı  hizmetlerinin  iyileştirilmesi    ve  yenilerinin  ilave edilmesi, beldemizin  sosyal  ve kültürel  yaşamına katkıda bulunabilecek  ilişkileri geliştirmek  amacıyla  kültür,sanat , spor alanlarında ortak faaliyet  ve projeler  gerçekleştirilmesi  ve bu çerçevede  bina,park,meydan,yol , çevre  düzeni ve  benzeri  tesisleri  beldemize  kazandırmak üzere  5393 Sayılı Belediye Kanununun  18/p Maddesi Hükümleri  çerçevesinde ; ESKİŞEHİR İli  TEPEBAŞI  BELEDİYESİ  ile Kardeş Kent İlişkileri kurulmasına, konu ile ilgili  iş ve işlemleri yürütmek  üzere  Belediye Başkanımız Tuncer UZUNOĞLU’na  yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Özlem YAĞMUR                              Güllü BİŞGİN

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                              Katılmadı                                                           

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama