2020 yılı gelir gider bütçesi

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

02.10.2019

Karar Numarası

20

Kararın Özü

2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçelerin Görüşülmesi

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Dursun YILDIZ      Mehmet Ali ATEŞ      Güllü BİŞKİN      M.Ali ATEŞ      Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

Belediye Meclisi gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere BelediMeclis Salonunda
toplandı.Yapılan Toplantıda Meclis üyelerinden Özlem YAĞMUR'un Meclisimize vermiş
olduğu izin dilekçesine istinaden toplantıya katılmadıkları görüldü. Gündeminin
birinci   maddesi olan  2020 Mali Yılı Hazırlık Bütcesinin görüşmelerinde
Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünce  hazırlanan
2020 Mali Yılı Gelir-Giderler  Hazırlık Bütçesi görüşmelerinde maddeler teker
teker okunarak;        
                                  
GELİR BÜTÇESİ           :                                             
01 Vergi Gelirleri                                    81.176,00-TL.              
03 Teşebbüs Mülkiyet elirleri                        112.488,00-TL.              
04 Alınan Bağışlarve Yardımlar ile Diğer Gelirl.    1.240.352,00-TL.             
05 Diğer Gelirler                                  2.157.268,00-TL.              
06 Sermaye Gelirleri                                 269.023,00-TL.              
09 Red ve İadeler                                      6.760,00-TL.              
TOPLAM                                             3.867.067,00-TL.        
GİDER BÜTÇESİ          :                                              
01 Personel Giderleri                                807.557,00-TL.         
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirim Gid.       80.772,00-TL.       
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      687.695,00-TL.         
04 Faiz Giderleri                                    450.000,00-TL.        
05 Cari Transferler                                  122.245,00-TL.         
06 Sermaye Giderleri                               1.532.254,00-TL.        
09 Yedek Ödenek                                      186.544,00-TL.        
TOPLAM                                             3.867.067,00-TL.        
Gelir -gider bütçelerinin denkliği sağlandığı yapılan incelemeler sonunda
anlaşılmış olup 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 madesi gereğince  toplantıya
katılan meclis üyelerince maddeler üzerinde yapılan oylamalar sonunda   oy
çoklugu ile  onaylanmasına  karar verildi.          

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama