İhale

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

22.11.2018

Karar Numarası

21

Kararın Özü

İhale

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           

 

 

 

 

 

      Mülkiyeti Belediyemize ait olan kahvehane 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 48
Maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihaleye çıkarılmış olup ihale saatinde
ihale 3 kişinin katıldığı vezne makbuzların dan anlaşılmıştır.
      Yapılan ihalede Selahattin YAŞAR muhammen bedel üzerinden 1.300.TL Hüsamettin
YERLİ 1350 TL: İhsan TÜMER 1.400 TL.  Selehattin YAŞAR 1.450.TL  Hüsamettin YERLİ
1.500 TL. İhsan TÜMER 1.550.TL.Selahattin YAŞAR 1.575.TL. Hüsamettin YERLİ
İhaleden çekildi. İhsan TÜMEER 1.600. TL, Selehattin YAŞAR 1.700 TL Pey sürmüş
olup başka pey süren olmadığından Kahvenin altı aylığına Selahattin YAŞAR a
verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK           
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri             


                         

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama