YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

Toplantı Tarihi  : 12.06.2019

Karar No              : 2019/14

 

 

Toplantıya katılanlar

Başkan : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler  :Dursun YILDIZ,Cevat DURAK,Cemalettin CANLI, Salih TASLIOĞLU; Özlem YAĞMUR,Şükrü

                AYTAR,M.Ali ATEŞ, Yüksel BÜLBÜL

 

Katılmayan Üye ;  Güllü BİŞGİN

 

                Yazıcık Belediye meclisi gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye meclis salonunda toplandı. Gündeme geçilmeden önce Meclis Üyesi Güllü BİŞGİN ‘in  dilekçesi  gündeme alındı ve mazeretine binaen izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

                Gündemin birinci konusunda Genel değerlendirmede Kasabamız içinde yapılacak işlerin düzenli olarak yapılmasına,Sulama suları ve İçme suyu şebekesinde yapılacak bakımlar değerlendirildi. 13-14 Temmuzda yapılacak festival  de yapılacak sanatcı,davetiye,afiş,protokol  işler i görüşüldü.

            

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Özlem YAĞMUR                              Güllü BİŞGİN

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                                                                                             Katılmadı

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi

30.05.2019

Karar Numarası

8

Kararın Özü

Kahve İhalesi

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Dursun YILDIZ      Şükrü AYTAR      Tuncer UZUNOĞLU      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

      Mülkiyeti Belediyemize  ait kahvehane 2886 Sayılı Kanunu 47 Maddesi gereğince
açık artımaya çıkarılmış olup yapılan ihalede ihaleye üç kişinin katıldığı vezne
makbuzların tetkikinde anlaşılarak ihale geçildi.
      Muhammen bedel üzerinden (2.000)  Selahattin YAŞAR 2.250 TL. Mevlüt MEYDAN
3.000.TL.,  Cemalettin ATEŞ 3.500 TL: Selahettin YAŞAR 3.750.TL. Mevlüt MEYDAN
4.000.TL,Cemalettin ATEŞ 4.350.TL, Selahattin YAŞAR 4.500.TL, Mevlüt MEYDAN
4.750.TL. Cemalettin ATEŞ  ihaleden çekildi. Selahattin YAŞAR, 5.000.TL. başka
pey süren olmadığından İhalenin Selahattin YAŞAR a bir yıllığına kiraya
verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Dursun YILDIZ      Şükrü AYTAR      Tuncer UZUNOĞLU      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Üye                Üye              Belediye Başkan      Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri 


 

                         

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

08.05.2019

Karar Numarası

13

Kararın Özü

Pazar yeri ve Pazar açılması

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ

 

 

 

 

Gündemin dördüncü konusunda Kasabamızda Pazar günleri Halkımızın ve çevre
köylerin ihtiyaçlarını karşılamak ekonomiye katkı sağlamak amacı ile 19 MAYIS
2019 tarihinde itibaren PAZAR günleri PAZAR kurulmasına Gelen pazarcı ve
halkımıza Geliş  gidişlerde,ulaşımda yardımcı olunmasına, Pazar yerinin
düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

08.05.2019

Karar Numarası

12

Kararın Özü

Tören Ağırla giderleri

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ

 

 

 

 

Gündemini üçüncü konusunda  Temsil Ağırlama Tören  Giderleri Yönetmeliğin de 
kanunlar esas alınarak  Yönetmeliğin uygulanmasına  bu konuda Belediye Başkanı
na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

 

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

08.05.2019

Karar Numarası

11

Kararın Özü

Festival Tarhihi

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ

 

 

 

 

Gündemin ikinci konusu görüşmelerine  2019 Yılı içinde Belediyemiz tarafından
yaptırılacak festivalin  Sivil Toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak
12-13-14 TEMMUZ 2019 tarihinde KARAÇAM DÜDEN YAYLASINDA yapılmasına Festivalde
yapılacak Afiş,Davetiye,Sanatçı Sözleşmesi,Protokol yemeği,sandalye,masa gibi
yerlere yapılacak harcamalar,Sözleşme yapmaya, Belediye Başkanı Tuncer UZUNOĞLU
na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Haberler

12 Haziran 2019
12 Haziran 2019
30 Mayıs 2019

Arama