T.C.

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

Toplantı Tarihi  : 08.01.2020

Karar No              : 2020/2

 

 

Toplantıya katılanlar

 

Başkan Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler : Dursun YILDIZ,Salih TASLIOĞLU,Özlem YAĞMUR,Şükrü AYTAR, M.Ali ATEŞ,Yüksel BÜLBÜL

               

Katılmayan Üye  Cevat DURAK,Cemalettin CANLI, Güllü BİŞGİN

 

                Yazıcık Belediye Meclis gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye Meclis salonunda  toplandı.

                Gündemin ikinci konusu görüşmelerinde  Belediyemizde   personel yetmeliğinden dolayı makam aracın kullanacak şöför olmadığından  ve hizmetlerin ve  gidilecek yerlere daha çabuk ulaşımın sağlanması bakımından  verimli olacağı düşünülerek  Şehir içinde ve şehir dışında  Makam aracını Belediye Başkanının Tuncer UZUNOĞLU un kullanmasına  katılanları oy birliği ile karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Özlem YAĞMUR                              Güllü BİŞGİN

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

 

t

YAZICIK BELEDİYE MECLİS KARARI

 

Toplantı Tarihi  : 08.01.2020

Karar No              : 2020/1

 

 

Toplantıya katılanlar

 

Başkan Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler : Dursun YILDIZ,Salih TASLIOĞLU,Özlem YAĞMUR,Şükrü AYTAR, M.Ali ATEŞ,Yüksel BÜLBÜL

               

Katılmayan Üye  Cevat DURAK,Cemalettin CANLI, Güllü BİŞGİN

 

                Yazıcık Belediye Meclis gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye Meclis salonunda  toplandı.

                Toplantıya geçilmeden Meclis Üyesi Cevat DURAK rapor ve Güllü BİŞGİN  nın dilekçesi gündeme  alındı ve mazeretlerine binaen izinli sayılmalarına karar verildi.

 

                Gündemini birinci maddesi görüşmelerinde  Belediyemizde kadrolu işçi olarak çalışan  işçilerin  aylıkları  artan eflasyon  ve hükümet ile sendikalar arasında  imzalanan  toplu sözleşmeye  göre  2019 yılı içinde  verilen 2.943.00 TL nın  asgari üçretin altında kalması sebebiyle  kadrolu olarak çalışan  işçilere  2019 yılı içinde  aldıkları  günlük yevmiye ri olan 86.12.TL nin  OCAK 2020 aylığı itibarı ile  % 15 artırılarak 99.04 .TL olarak belirlenmesine aylık olarak verilen yakacak yardımının 320.00 TL ödenmesine  Aile,Çocuk yardımı ve Giyecek yardımının ise Kamu personeli için  belirlemiş olduğu  verilere göre ödenmesine, yılda 52 yevmiye tutarında 4 eşit taksitle  ödenmek üzere ikramiye verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

                Üyelerin görüşleri alınarak  Başka söz isteyen olmadığından  toplantı sona ermiştir.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU           Özlem YAĞMUR         Güllü BİŞGİN

Belediye Başkanı               Meclis Katibi        Meclis Katibi

                                               Katılmadı

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

02.10.2019

Karar Numarası

20

Kararın Özü

2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçelerin Görüşülmesi

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Dursun YILDIZ      Mehmet Ali ATEŞ      Güllü BİŞKİN      M.Ali ATEŞ      Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

Belediye Meclisi gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere BelediMeclis Salonunda
toplandı.Yapılan Toplantıda Meclis üyelerinden Özlem YAĞMUR'un Meclisimize vermiş
olduğu izin dilekçesine istinaden toplantıya katılmadıkları görüldü. Gündeminin
birinci   maddesi olan  2020 Mali Yılı Hazırlık Bütcesinin görüşmelerinde
Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünce  hazırlanan
2020 Mali Yılı Gelir-Giderler  Hazırlık Bütçesi görüşmelerinde maddeler teker
teker okunarak;        
                                  
GELİR BÜTÇESİ           :                                             
01 Vergi Gelirleri                                    81.176,00-TL.              
03 Teşebbüs Mülkiyet elirleri                        112.488,00-TL.              
04 Alınan Bağışlarve Yardımlar ile Diğer Gelirl.    1.240.352,00-TL.             
05 Diğer Gelirler                                  2.157.268,00-TL.              
06 Sermaye Gelirleri                                 269.023,00-TL.              
09 Red ve İadeler                                      6.760,00-TL.              
TOPLAM                                             3.867.067,00-TL.        
GİDER BÜTÇESİ          :                                              
01 Personel Giderleri                                807.557,00-TL.         
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirim Gid.       80.772,00-TL.       
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      687.695,00-TL.         
04 Faiz Giderleri                                    450.000,00-TL.        
05 Cari Transferler                                  122.245,00-TL.         
06 Sermaye Giderleri                               1.532.254,00-TL.        
09 Yedek Ödenek                                      186.544,00-TL.        
TOPLAM                                             3.867.067,00-TL.        
Gelir -gider bütçelerinin denkliği sağlandığı yapılan incelemeler sonunda
anlaşılmış olup 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 madesi gereğince  toplantıya
katılan meclis üyelerince maddeler üzerinde yapılan oylamalar sonunda   oy
çoklugu ile  onaylanmasına  karar verildi.          

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

12.06.2019

Karar Numarası

 

Kararın Özü

Genel Değerlendirme

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ

 

 

 

 

Yazıcık Belediye meclis gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere  Belediye
Meclis
Salonunda toplandı. Gündeme geçilmeden önce  Meclis Üyesi Güllü BŞGİN in
dilekçesi gündeme alındı  ve mazeretine binaen izinli sayılmasına oy birliği ile
karar verildi.
      Gündemin birinci konusunda  Genel değerlendirmede  Kasabamız içinde  yapılacak
işlerin  düzenli olarak  yapılmasına,  sulama suları  ve içme suyu  sebekesinde
yapılacak bakımlar  değerlendirildi. 13-14 Temmuz da yapılacak  festival de
yapılacak  sanatcı,davetiye,afiş,protokol, işleri görüşüldü.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

12.06.2019

Karar Numarası

15

Kararın Özü

Kardeş Belediyecilik

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ

 

 

 

 

Gündemin ikinci konusunda  Kardeş Belediye yapılması ele alındı.  Mevcut Bütçe
Gelirleri,araç gereç ve personel  olanakları  ile hizmet  etmekte  olan
Belediyemizin; Beldemiz halkının medeni mahiyetteki ortak hizmetlerinin
yürütülmesinde  yaşadığı zorlukların  giderilebilmesi için mevcut alt yapı
hizmetlerinin  iyileştirilmesi    ve  yenilerinin  ilave edilmesi, beldemizin
sosyal  ve kültürel  yaşamına katkıda bulunabilecek  ilişkileri geliştirmek
amacıyla  kültür,sanat , spor alanlarında ortak faaliyet  ve projeler
gerçekleştirilmesi  ve bu çerçevede  bina,park,meydan,yol , çevre  düzeni ve
benzeri  tesisleri  beldemize  kazandırmak üzere  5393 Sayılı Belediye Kanununun
18/p Maddesi Hükümleri  çerçevesinde ; İstanbul ili  Küçükçekmece Belediyesi ile
Kardeş Kent İlişkileri kurulmasına, konu ile ilgili  iş ve işlemleri yürütmek
üzere  Belediye Başkanımız Tuncer UZUNOĞLU'na  yetki verilmesine oy birliği ile
karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama