Kahve İhalesi

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi

30.05.2019

Karar Numarası

8

Kararın Özü

Kahve İhalesi

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Dursun YILDIZ      Şükrü AYTAR      Tuncer UZUNOĞLU      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

      Mülkiyeti Belediyemize  ait kahvehane 2886 Sayılı Kanunu 47 Maddesi gereğince
açık artımaya çıkarılmış olup yapılan ihalede ihaleye üç kişinin katıldığı vezne
makbuzların tetkikinde anlaşılarak ihale geçildi.
      Muhammen bedel üzerinden (2.000)  Selahattin YAŞAR 2.250 TL. Mevlüt MEYDAN
3.000.TL.,  Cemalettin ATEŞ 3.500 TL: Selahettin YAŞAR 3.750.TL. Mevlüt MEYDAN
4.000.TL,Cemalettin ATEŞ 4.350.TL, Selahattin YAŞAR 4.500.TL, Mevlüt MEYDAN
4.750.TL. Cemalettin ATEŞ  ihaleden çekildi. Selahattin YAŞAR, 5.000.TL. başka
pey süren olmadığından İhalenin Selahattin YAŞAR a bir yıllığına kiraya
verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Dursun YILDIZ      Şükrü AYTAR      Tuncer UZUNOĞLU      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Üye                Üye              Belediye Başkan      Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri 


 

                         

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama